Grafické užívateľské rozhranie pre ceilometre VAISALA CL-VIEW

image

Grafické užívateľské rozhranie pre ceilometre VAISALA CL-VIEW je nezávislý program pre zbieranie, ukladanie a prezentáciu dát dizajnovaný pre použitie ceilometreami VAISALA CL51, CL31, CT25K a CT75K. Modely ceilometrov CT12K a LD40 sú tiež čiastočne podporované.

Program CL-VIEW beží na PC s Microsoft Windows Vista, Windows 7 alebo novším, ktorý poskytuje všetky výhody grafického užívateľského rozhrania. Menu, zobrazenia možností, ikony a texty pomocníka robia program jednoduchým a rýchlym na používanie. Komunikácia medzi ceilometrom a PC je zabezpečená pomocou RS-232 sériovej linky alebo modemom, v prípade dlhších vzdialeností.

CL-VIEW je navrhnutý aby bol optimálnym pre prijímanie, ukladanie, vizualizáciu a analýzu dát. Softvér je veľmi flexibilný a môže byť upravený potrebám prevádzky.

Grafické zobrazenie obsahuje grafy pre detekciu oblačnosti, intenzitu oblakov a profil spätného rozptylu. Vo všetkých troch grafoch sa tiež nachádzajú numerické informácie o výške oblačnosti, stave ceilometra, stavový log a dátum a čas.

Ak je ceilometer rozšírený s algoritmom Sky Condition, obsah správy z tohto algoritmu sa dá zobrazovať ako v hlavnom okne, tak aj v samostatnom okne. Toto zobrazenie poskytuje informácie a výšku oblačnosti v textovom aj symbolovom formáte.

CL-VIEW má aj vlastný terminálový program, ktorý môže byť použitý na vzdialenú kontrolu stavu ceilometra a zmenu jeho vnútorných parametrov.

Vlastnosti / výhody

  • Zobrazuje a zaznamenáva údaje z jedného alebo viacerých ceilometrov, pričom počítač môže byť využitý aj pre iné aplikácie, ktoré môžu bežať súčasne
  • Prehliadanie a analýza dát zaznamenaných predtým simultánne so zaznamenávaním a zobrazovaním aktuálnych dát
  • Zobrazovanie údajov o oblačnosti a profile spätného rozptylu v prehľadnej grafickej podobe
  • Veľké množstvo užívateľských výberov
  • Servisný prístup k ceilometru prostredníctvom interného terminálového programu
  • Samostatné okno s údajmi z algoritmu Sky Condition


Intenzita oblačnosti je zobrazená ako bodový graf, v ktorom je farba úmerná sile odrazeného signálu voči výške. Profil spätného rozptylu je prezentovaný ako čiarový graf v okamžitých a priemerových režimoch. Oba režimy môžu byť zobrazené simultánne.


Okno Sky Condition predstavuje zobrazenie výšok oblačnosti a zodpovedajúci stav oblohy v textovom, numerickom alebo grafickom formáte.

Základné údaje

Minimálne systémové požiadavky
Architektúra: PC
Operačný systém: MS Windows XP, Windows 7 a novší
Komunikačné rozhranie: Sériový port alebo USB-sériový prevodník
RAM: 32MB
Miesto na HDD: 50MB
Periférne jednotky: CD/DVD-ROM jednotka

Viac informácií

pdf   CL-VIEW Datasheet (ENG)
pdf   Ceilometer VAISALA CL31
pdf   Ceilometer VAISALA CL51
email   Mám záujem o tento produkt

Návrat hore