Neivazívne senzory stavu povrchu vozovky VAISALA DSC111 a DSC211

Unikátny senzor DSC111 eliminuje potrebu narušenia povrchu vozovky, ktoré bolo doteraz spojené s inštaláciou cestnej meteostanice. Pri inštalácii neivazívneho senzora nie je potrebný žiadne rezanie a sanovanie povrchu vozovky.

Senzor sa dodáva v dvoch rôznych vyhotoveniach. Prvým je senzor DSC111, ktorý je jedným z hlavných senzorov neivazívnej stanice VAISALA DR11 ale taktiež môže byť pripojený k starším cestným meteostaniciam ROSA. Senzor DSC111 dokáže v niektorých konfiguráciách neinvazívnej stanice nahradiť datalogger, čím odpadajú náklady na zakúpenie stanice. Druhým typom je senzor DSC211, ktorý je jednoduchšou verziou DSC111 určenou pre použitie s meteostanicou VAISALA RWS200. Na rozdiel od DSC111, DSC211 nevie vykonávať funkciu dataloggera, slúži iba ako senzor. Senzor DSC111 tiež môže slúžiť (po aktivácií softvérovým kľučom) pre meranie viditeľnosti v rozsahu do 2000m.

Spektroskopický princíp merania zaručuje presné meranie množstva vody, ľadu a snehu. Voda a ľad sú merané nezávisle jeden od druhého, čo umožňuje senzoru DSC111 presne určiť stav povrchu vozovky.

Charakteristické vlastnosti

  • Neinvazívne meranie stavu povrchu
  • Spektroskopický princíp merania, osobitne identifikujúci prítomnosť: vody, ľadu, snehu, snehovej kaše
  • Unikátne meranie priľnavosti povrchu
  • Presné a stabilné výsledky merania aj pri intenzívnej premávke
  • Neviditeľná laserová technológia
  • Jednoduchá inštalácia a servis
  • Nízke náklady na údržbu
  • Odolný vodotesný dizajn
  • Jednoduchá integrácia s cestnými stanicami ROSA a RWS200, alebo možnost práce ako samostatný senzor (iba DSC111)

DSC111 vykonáva presné meranie prítomnosti kryštálikov ľadu ešte predtým, než tieto spôsobia stav, že sa povrch vozovky stane klzkým. Pracovník zimnej údržby je teda schopný pozorne monitorovať všetky faktory, ktoré spôsobujú vytvorenie rizikového stavu povrchu vozovky a v predstihu prijať nevyhnutné opatrenia.

Snímanie vody je prakticky použiteľné aj pre progresívne varovanie pred možnosťou vzniku aquaplaningu.

Vlastnosti a schopnosti senzora boli overované a vylepšované počas viac ako 10 rokov intenzívneho testovania v reálnych podmienkach aj v spolupráci s viacerými zákazníkmi spoločnosti VAISALA.

Spolu s neinvazívnym senzorom teploty povrchu vozovky DST111 tvorí senzor DSC111 samostatnú univerzálnu meteostanicu.

Základné údaje

Elektrické vlastnosti
Napájacie napätie: 9 – 30 VDC
Spotreba energie: 1.2W pri teplote nad -10°C
max 1.9W pri teplote pod -10°C
Komunikačné rozhranie: RS-485 izolované, RS-232 (DSC111)
RS-485 (DSC211)
Podpora senzorov (iba DSC111): DST111, PWD10/12/20/22, WXT520, WMT52, analógové senzory pripojené cez DRA411
Prostredie
Prevádzková teplota: -40 … +60 °C
Prevádzková vlhkosť: 0 … 100 % RH
Inštalácia
Vzdialenosť senzora od vozovky: 2 – 15 m
Vzdialenosť senzora od vozovky (ak sa meria aj viditeľnosť): 8 – 15 m
Meraná plocha: kruh s priemerom 20cm pri vzdialenosti 10m
Uhol inštalácie oproti vodorovnej línii: 30 – 85°
Mechanické vlastnosti
Rozmery (mm): 448 x 210 x 133
Hmotnosť: 3,7kg
Rozsah merania
Hrúbka vrstvy:
Vody
Ľadu
Snehu
Rozlíšenie

0,00 – 2 mm
0,00 – 2 mm
0,00 – 10 mm
0,01mm
Klasifikácia stavov povrchu vozovky: Suchý, Vlhký, Mokrý, Nasnežený, Ľadový, Snehová kaša
Meranie viditeľnosti (volitelné):
Rozsah merania
Rozlíšenie
Presnosť
Rýchlosť odozvy


10 – 2000 m (MOR)
1m
±20 % (priemer)
60s

 

Viac informácií

pdf   DSC111 Datasheet (ENG)
pdf   DSC111 Datasheet (SK)
pdf   RWS200 Product Catalog (ENG) – DSC211 na strane 7
email   Mám záujem o tento produkt


DSC111 (napravo) spoločne so senzorom DST111

Návrat hore