Povrchové meracie stanice

Povrchové meracie meteorologické stanice združujú všetky potrebné povrchové meteorologické merania a dávajú Vám spoľahlivé údaje o lokálnom počasí prispôsobené špecifickým potrebám konkrétnej meracej lokality pre kvalitu ovzdušia. Automatická meracia stanica VAISALA AWS310 poskytuje širokú škálu presných, predkonfigurovaných senzorov, možností komunikácie a hlásení. AWS310 možno tiež prispôsobiť pomocou prídavných zariadení a správ pre začlenenie do vášho existujúceho systému pre zber údajov, s dostupnými senzormi pre kvalitu ovzdušia ako:

  • Rýchlosť a smer vetra
  • Slnečná radiácia
  • Teplota vzduchu, vody a pôdy
  • Relatívna vlhkosť
  • Zrážky
  • Barometrický tlak
  • Viditeľnosť
  • Analýza znečisťujúcich aerosólov

Výkonný a flexibilný datalogger v AWS310 taktiež umožňuje integráciu senzorov pre odber vzoriek atmosférického plynu. Stanica ponúka kontrolu kvality, ukladanie do vyrovnávacej pamäte a archiváciu dát, okrem toho vie vykonávať rôzne výpočty a vytvárať zostavy.

Ako samostatný systém pre zber údajov o počasí, automatická stanica Vaisala AWS310 vyžaduje iba minimum údržby a funguje veľmi spoľahlivo a presne za všetkých poveternostných podmienok s pomocou vstavanej prepäťovej ochrany a záložného napájacieho zdroja. Aktualizácia alebo zmena nastavenia snímačov je možné vykonávať vzdialene.

Zistite viac o:

Automatická meracia stanica VAISALA AWS310

image

Automatická meracia stanica AWS310 je predkonfigurovaný, robustný a jednoduchý systém, ktorý poskytuje kvalitné kontrolované dáta pre meteorologické aplikácie. Je špeciálne navrhnutý pre bezobslužné operácie na vzdialených lokalitách vyžadujúcich vysokú spoľahlivosť, nízku spotrebu energie a vysokú kapacitu záložnej batérie.

>>Viac informácií

Návrat hore