Invazívny aktívny cestný/mostný/dráhový senzor SENSIT

Aktívny snímač Kroneis SENSIT kombinuje aktívny a pasívny spôsob merania. Senzor inštalovaný do vozovky meria aktuálnu teplotu povrchu vozovky, meria bod mrznutia tekutiny na vozovke a zisťuje, či je vozovka suchá alebo mokrá. Senzor je tiež schopný detekcie námrazy z kondenzácie. SENSIT používa technológiu aktívneho senzora, čo znamená, že ochladzuje kvapalinu na povrchu až do dosiahnutia aktuálneho bodu mrznutia. Tento spôsob merania je plne nezávislý od použitého typu chémie alebo zmesi na vozovke.

SENSIT poskytuje údaje pre úspešnú ochranu cesty alebo dráhy. Je navrhnutý pre integráciu so systémami RWIS alebo stacionárnymi rozmrazovacími sprejovými systémami. Vďaka zdokumentovanému komunikačnému protokolu je ho možné implementovať do akýchkoľvek staníc s otvoreným softvérom.

SENSIT má odnímateľné veko, ktoré umožňuje ľahký prístup k elektronike a meracím komponentom. Takýto dizajn umožňuje rýchly a jednoduchý upgrade alebo výmenu meracích komponentov. Navyše táto funkcia prispieva k znižovaniu dlhodobých nákladov na údržbu.

Senzor predstavuje svetovú špičku medzi aktívnymi cestnými snímačmi. Umožňuje rýchle ochladenie svojho povrchu za menej ako 1 minútu o teplotu až 20°C. Merací cyklus je teda veľmi krátky, čo výrazne zvyšuje účinnosť senzora a to pri relatívne nízkej spotrebe energie.

Výhody

 • Senzor vo vozovke presne meria teplotu povrchu vozovky
 • Typ chémie alebo zmes na vozovke nemajú žiadny vplyv na meranie bodu mrznutia
 • Senzory môžu byť umiestnené na kľúčových miestach
 • Cenovo efektívna údržba senzorov

Vlastnosti

 • Algoritmus detekcie námrazy používa na detekciu skutočný bod mrznutia vzorky
 • Pracuje s akoukoľvek rozmrazovacou chémiou alebo chemickými zmesami
 • Senzor vo vozovke nie je ovplyvnený dopravou ani snehovými pluhmi
 • Odolná a spoľahlivá konštrukcia
 • Senzor má vlastný mikroprocesor
 • Maximálna vzdialenosť medzi senzorom a stanicou je 290 metrov
 • Odnímateľné veko pre ľahkú údržbu alebo obnovenie senzora počas obnovy povrchu ciest

Použitie

 • Vzdialené lokality
 • Mostovky
 • Problematické oblasti
 • Letiskové dráhy a pojazdové dráhy
 • Získavanie dát pre protinámrazové činnosti a predpovede vývoja stavu vozovky
 • Stacionárne rozmrazovacie sprejové systémy

Základné údaje

Meracie komponenty
Aktívne prvky: Peltierove články
Teplotný senzor v zbernej priehlbine
Pasívne prvky: Externá sonda teploty povrchu, dĺžka 43,18cm
Piny na meranie elektrickej vodivosti
Teplotné rozsahy
Rozsah merania bodu mrznutia: -20 až +0,5 °C
Rozsah merania teploty povrchu: -55 až +85 °C
Rozsah prevádzkových teplôt: -55 až +85 °C
Elektrické vlastnosti
Mikroprocesor: Modul jadra procesora s frekvenciou 22,1MHz
Obsahuje 256Kbit flash pamäte a 128Kbit statickej RAM
Napájacie napätie 24V pri 50m kábli
28V pri kábli dlhšom ako 50m
Maximálny prúd 1A pri 28V
Spotrebovaný výkon 9,9W na 1 merací cyklus
Komunikácia
Komunikačné rozhranie: RS-485
Maximálna vzdialenosť od stanice: 290m
Mechanické vlastnosti
Rozmery: Priemer: 12,7cm
Výška: 5,1cm

 

Viac informácií

pdf   SENSIT Datasheet (ENG)
email   Mám záujem o tento produkt

Návrat hore