Záznam hlasu

Neintruzívne nahrávanie obrazoviek

Do portfólia produktov ReDAT patrí aj riešenie pre neitruzívne nahrávanie obrazoviek počítačových monitorov. Neitruzívny záznam sa stáva alternatívou k súčasnému riešeniu, ktoré sa bežne využíva k záznamu pracovnej plochy počítačového monitora, ale vyžaduje inštaláciu špeciálneho softvéru – ovládačov pre snímanie pracovnej plochy.

Inštalácia ďalších ovládačov nie je vždy prakticky realizovateľné z dôvodov technických alebo aj bezpečnostných. A preto v týchto prípadoch nastupuje tzv. neintruzívny spôsob nahrávania, pri ktorom nie je nutné nijako zasahovať do nahrávaného systému a nie je nutné zaťažovať technické prostriedky nahrávaného systému záznamovým softvérom.

Riešenie je výrazne hardvérovo orientované, je pripojené k rozhraniu pre pripojenie počítačového displeja (DVI, HDMI, DP) a po vykonaní kompresie prenáša obraz IP protokolom do lokálneho dátového úložiska. Lokálne dátové úložiská môžu byť, podľa spôsobu využitia, súčasťou väčšieho systému s centrálnym úložiskom. Nasadenie tohto riešenia je vhodné napríklad v oblasti ATC/ATM, centrálnych dopravných dispečingov a všade tam, kde je nutné bezpečne a stabilne monitorovať výstupy počítačovej grafiky.

Návrat hore