Neinvazívna cestná meteorologicá stanica VAISALA DR11

Ideálne riešenie pre mosty a cesty, bez nutnosti zásahu do vozovky

Neinvazívna meteostanica DR11 predstavuje efektívnu a lacnejšiu alternatívu voči klasickej meteostanici s invazívnymi snímačmi. Vďaka tomu odpadajú náklady potrebné na inštaláciu senzorov do vozovky a tiež servisné náklady v prípade nutnosti výmeny senzorov vo vozovke. Stanica tiež neobsahuje žiadne mechanické meracie časti, čo tiež zvyšuje jej spoľahlivosť. Ďalšou výhodou neinvazívnych staníc je ich relatívne nízka spotreba, čo ich predurčuje pre použitie na miestach bez elektrickej prípojky, s napájaním iba zo solárnych panelov.

Neinvazívne stanice sú na Slovensku inštalované na viacerých úsekoch diaľníc a rýchlostných ciest a tiež na dialničných privádzačoch, ako aj na moste Apollo v Bratislave.

Architektúra stanice

Meteostanica DR11 umožňuje vhodnou kombináciou merať všetky meteorologické parametre potrebné pre zimnú údržbu ciest. Neinvazívne meranie neumožňuje merať bod mrznutia zmesi, tento je však nahradený parametrom priľnavosti a tiež stanica detekuje prítomnosť námrazy ešte pred jej vznikom. Neivazívna stanica je teda 100% adekvátnou alternatívou k invazívnej stanici.

Stanica sa zvyčajne skladá z nasledovných senzorov:

  • Neinvazívny senzor stavu povrchu vozovky VAISALA DSC111 – Vykonáva neinvazívne meranie stavu povrchu vozovky, jeho výstupom je koeficient priľnavosti vozovky a množstvo vrstvy vody, ľadu a snehu na vozovke. Okrem toho dokáže (po zadaní aktivačného kľúča) merať aj viditeľnosť do 2000m, čím vlastne nahrádza senzor viditeľnosti.
  • Neinvazívny senzor teploty povrchu vozovky VAISALA DST111 – Vykonáva neinvazívne meranie teploty povrchu vozovky, jeho výstupom sú okrem teploty povrchu vozovky aj hodnoty teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu.
  • Kombinovaný snímač VAISALA WXT520 – Je kombináciou 4 rôznych senzorov, ktoré zároveň aj nahrádza – ultrazvukový senzor rýchlosti a smeru vetra, senzor teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu, barometer a senzor zrážok.

Jadrom stanice je senzorový manažér VAISALA DXS421 alebo DXS422, ktorý pri niektorých, špecifických, konfiguráciách môže byť nahradený priamo senzorom DSC111.

Stanica môže byť vybavená aj ďalšími senzormi:

 

Viac informácií

pdf   Vaisala Guardian Datasheet (ENG)
pdf   Architektúra stanice (SK)
email   Mám záujem o tento produkt

Fotogaléria

Návrat hore